Василь Шаройко

Ото було б!..

Василя пита дружина:
— Чом сумний?
Яка причина?
А Василь на це — буркоче:
— Чом? Подумала б сама:
Свято є у нас жіноче,
Чоловічого ж — нема!
— А було б, то що робив би?
— Як то що?! Горілку пив би!