Василь Шаройко

Обрали...

Жарт

— Ми знаєм:
Зет — поет відомий,
Активний в творчості,
Свідомий...
От і давайте
Оберем
Його в профком
Секретарем.
Обрали...
І уже
Відколи
Він пише
Тільки протоколи.