Марко Меламед

Серце

У людей мотор єдиний.
Добре знаєм я і ти,
Що до нього запчастини
Рівноцінні не знайти.
Втрата серця — всього втрата,
Й дуже варто, далебі,
Не псувати агрегати
Ані іншим, ні собі.