Марко Меламед

Своє і не своє

Міг просто скласти він сонета,
Міг змайструвати рубаї...
Своє лице було в поета...
Думки, щоправда, не свої.