Петро Красюк

Байки

Відважний Рак

Таке вже Щука виробляла у ставку,
Що в печінки всім в’їлося її свавілля.
— Давайте об’єднаємо зусилля
і прочуханку задамо таку,
Щоб кривдить інших їй навік одбить охоту!
На зборах ставу Рак гарячкував.
— Лаштуйтесь до рішучого походу! —
Всіх Риб ставкових закликав. —
Я особисто поведу вас всіх до бою
Із Щукою лихою!..
Та, як зібрались всі в похід,
Від Рака прохолов і слід:
— Не хочу рискувать своєю головою! —
Ховаючись в норі, промимрив неборак.

Хай де-не-де, а й попадеться Рак —
На заклики гучні мастак,
Одначе з кишкою тонкою.