Василь Голобородько

Не забуває

Не скажеш, що забутий дід.
Ніт-ніт, дивись, та й зайде внучка.
Та тільки все чомусь тоді,
Коли в старенького получка.