Василь Голобородько

Не дивина

(Жарт)

Кума сусідоньці гукає:
— Голубко! Чула, далебі,
Якийсь хірург серця міняє.
Ну, як би ось моє — тобі.
А вчора йванова дружина
Нам прочитала ще й про те,
Що має вже один мужчина
Дівоче серце молоде.
А їй кума й відповідає:
— Хіба це, Галю, дивина?
Он мій свояк давно вже має
І вдачу й розум барана.