Юрій Кругляк

На літературні теми

Ціна поеми

Спромігся піїта поему зліпити,
Принесла йому кілька тисяч вона,
Хоча, як по правді її оцінити,
То — гріш їй ціна.