Юрій Кругляк

На літературні теми

Про вимогливість

Чудні в редакції вимоги:
Там молодих як є чухрають,
Зате вже з «класика живого» —
Як з початківця вимагають.