Юрій Кругляк

На літературні теми

Пожежа

В поетовім домі пожежа була —
Згоріли всі речі поета дотла.
Лиш книги його збереглись в тій жарі,
Бо вірші у них були дуже сирі.