Василь Голобородько

Оце болільник!

(Жарт)

— Чого ти мчиш, як баски на кориду? —
Сусід сусіда стрів біля дверей.
— А ти забув, — сусід гукнув сусіду, —
Що йде по телевізору хокей?
— Який хокей?
— Та той, що вчора грали.
— Так це ж повторно матч передають!
— Ну й що ж? Учора нашим наклепали,
А мо’ сьогодні наші їм наб’ють!..