Сергій Воскрекасенко

Епіграми

Деяким романістам

Писать романів товстелезних вам не раю,
Від цього програють герої у великій мірі.
Протопавши роман такий від краю і до краю,
Стають вони, бідахи, немощні і сірі.
1953