Сергій Воскрекасенко

Епіграми
* * *
Бундючність, братці, явище старе,
У верхоглядства давня теж хвороба.
Чванько, що кирпу скрізь дере,
Обов’язково наб’є лоба.