Борис Слюсар

Ціпок

Дубовий Ціпок
Вихвалявся:
— На мене
Професор спирався!..