Петро Сліпчук

Епіграми

Багно

Не чваньсь життям тихеньким, друже:
Воно подібне до калюжі —
В калюжі теж вода, та пить
Ніхто не йде — багном смердить.