Петро Ребро

Епітафії

Замучений мовник

Коли він рихтувавсь в останню путь,
То заспокоював: — Не плачте, люди,
В могилі, звісно, пива не дадуть,
Зате ж там, може,
                     й зошитів не буде!