Петро Ребро

Епітафії

Ханжа

Вже, далебі, перетворивсь на порох,
А все з могили він шипить повчально:
— Чоловіки й жінки лежать тут поруч!?
Але ж... але ж...
                  це страшно аморррально!!!