Микола Петренко

Проблеми перебудови

Руїни склепінь димлять ще,
Від пишних прикрас — відламки...
Перебудувать найважче
Святі повітряні замки.