Микола Петренко

На літературні теми

На Лаврінів глузд

Говорить всім поет Лаврін,
Що в праці збився з глузду він...
Із глузду збився, — а нічого:
Вірші мудріші стали в нього...