Марко Меламед

Трибуни стадіону

— Після видовища
Ми — пляшкосховища.