Марко Меламед

Так воно і є

— Так, я автор злободенний, —
Похвалявся анонім.
...Клекотала цілоденно
І щоденно злоба в нім.