Марко Меламед

Не щастить

Графин жалівсь безперестанку:
— Усі хапають за горлянку.