Василь Мартинов

На літературні теми

Дар бездар

І у бездар буває дар —
В талант спрямовувать удар.