Юрій Кругляк

На літературні теми

Нема диму без вогню

Прочитав рядочки в риму
І собі відзначив,
Що багато в збірці диму,
А вогню — не бачив.