Юрій Кругляк

Епіграми

Наполовину

Він на одних дивився богом,
А на других дивився звіром.
Насправді ж був він демагогом
Й наполовину лицеміром.