Василь Кравчук

Епіграми

Хороша посада

Микиту зав
        в заступники узяв.
Й посада ця підходить для Микити:
Адже весь день в конторі ловить гав,
Бо там і заву нічого робити.
Джерело:
Кравчук В. І. Ціна любові: Гумористичні вірші. — К.: Рад. письменник, 1990. — 127 с.