Василь Кравчук

Епіграми

Хороша посада

Микиту зав
        в заступники узяв.
Й посада ця підходить для Микити:
Адже весь день в конторі ловить гав,
Бо там і заву нічого робити.