Петро Гришко

Хомина обачність

Раз агроном Хому питає:
— Чому садочка це у вас немає?
Росло б, як і в людей, фруктове деревце!..
Хома пом’явся і сказав на це:
— Усяк по-своєму живе...
Воно садок не штука посадити,
Але ж як стане він родити,
Бува, чужий хтось яблучок нарве...
Джерело:
Гришко П. О. Квач і скрипка: Байки, гуморески, мініатюри/ [Худож. Б. Н. Войтко]. — X.: Прапор, 1980. — 47 с., іл.