Анатолій Гарматюк

Голоси з тамтого світу

Перекупка

Я твердо знаю:
Час — це гроші.
Ну, як тут не переживать?
Ех, на могилах
Квіточки хороші —
Це б скільки можна
Вторгувать!