Борис Чамлай

Пригадує

— Коли тебе я бачу, Раю —
Про все на світі забуваю…
— А я пригадую враз, Толю,
Твоїх дітей
І жінку Олю...