Микола Петренко

На літературні теми

На Лаврінів глузд

Говорить всім поет Лаврін,
Що в праці збився з глузду він...
Із глузду збився, — а нічого:
Вірші мудріші стали в нього...
Джерело:
Микола Петренко. Вовча дієта. – Бібліотека «Перця», №192. – «Радянська Україна», 1975