Юрій Кругляк

На літературні теми

Ціна поеми

Спромігся піїта поему зліпити,
Принесла йому кілька тисяч вона,
Хоча, як по правді її оцінити,
То — гріш їй ціна.
Джерело:
Юрій Кругляк. В чотири рядки. – Бібліотека «Перця», №72. – К.: «Радянська Україна», 1963