Анатолій Гарматюк

Заявлєніє директору школи

Прошу ослободить синка,
Бо нє совсєм здоровий,
От ізученья язика —
Української мови.
Хоч я з села, жена сільська —
Нужди у нєй не маєм.
Зачем ця мова для синка,
Звиніть, не понімаєм.
Для поступлєнья в інститут?
Роботи на заводі?
Вона йому ні там, ні тут
Не надобна сьогодні.
Язик англіцький вчить синок —
Цей може пригодиться,
Не сключено, что прийде строк —
Пошлють і за границю.
Прошу синка ослободить
От українськой мови:
Від того, что єйо він вчить,
Он не совсєм здоровий.
Застой прошол. Ми стали жить
Тепер демократично.
Який язик дитині вчить —
Батькам рішати лічно,
Бо вибор в нас слободний.
       К сєму
               Іван Безродний
Джерело:
Веселий ярмарок: Гумор та сатира. – К.: «Рад. письменник», 1989. – Вип. 7 / Упоряд. Ю.І. Цеков. – 1989, – 459 с.