Олесь Жолдак

Пісенька на обмілині

(Оксана Забужко)

На обмілині засіли
Посеред води...
Чорні вірші а чи білі —
Спробуй доведи!

Долинають опівночі
Творчі голоси:
— Знов писать Оксана хоче
Навперекоси!

Щоб запитувало потай
В діда онуча:
Хто ж вона — Любов Голота
Чи Павло Мовчан?..

Щоб дитятко преманюнє
Мовило: — Ще б пак!
Таж вона ще переплюне
Ліду, що Кульбак!..

Ах, одпоки-перепоки,
Це ж іще не все!
Віршенятко, мов телятко,
Авторучку ссе...

Хай Салига мислю двига,
Коментує всяк —
Все одно писати буду —
Н а в п е р е к о с я к!..
Джерело:
Веселий ярмарок: Гумор та сатира. – К.: «Рад. письменник», 1983. – Вип. 5 / Упоряд. Ю.І. Цеков. – 1987, 383 с., іл.